Strafferammer for Seksuallovbrudd

Quiz om strafferammer for seksuallovbrudd. Vet du hva straffen er for forskjellige seksualforbrytelser? Ta quizen og sjekk hva du kan.

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Strafferammer for Seksuallovbrudd Jeg fikk %%score%% av %%total%% riktig
0%